Potpisan ugovor između Opštine Kotor i MD Boka - podrška za razvoj maslinarstva


28.04.2023.

Potpredsjednik Opštine Kotor, Nebojša Ševaljević, u prisustvu predstavnika Sekretarijata za razvoj preduzetništva zaduženog za sprovođenje Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi, potpisao je ugovore o uzajamnim pravima i obavezama sa poljoprivrednim proizvođačima, korisnicima podrške iz budžeta opštine.

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-razvoj-preduzetni%C5%A1tva-komunalne-poslove-i-saobra%C4%87aj/zaklju%C4%8Ceni-ugovori-sa-poljoprivrednim-proizvo%C4%90a%C4%8Cima/

26 korisnika, koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2023. godinu, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 51,701.28 eura (od planiranih 75 000 €).
Za razvoj maslinarstva, Opština je odobrila ukupno 14,063.37 €, dok je Maslinarskom društvu Boka, opredijeljen maksimalan iznos od 7.500 € (10% od ukupnih sredstava u budžetu za poljoprivredu).
Sredstva podrške moraju biti namjenski utrošena za nabavku mašina (4.204,28 €) i sadnica (3.295,72 €), prema priloženim profakturama i opravdana u kompletnom izvještaju (opisno, računi, izvodi iz banke, fotodokumentacija), najkasnije do  30.11. 2023 godine.

Ovo je značajna mjera podrške maslinarima početnicima, neregistrovanim za proizvodnju, članove udruženja koje sve svoje djelatnosti usmjerava ka povećanju ukupnog broja stabala masline u Boki Kotorskoj, prelazu što većeg broja maslinara - hobista u maslinare - proizvođače, jačanje proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja i drugih proizvoda masline, kao i povezivanja sa turizmom čiji bi rezultat bio Boka, prepoznatljiva kao maslinarska destinacija.

Zahvaljujemo Opštini Kotor na podršci, koja značajno utiče na kontinuitet u radu i ostvarenju naših ciljeva, postavljenih prilikom osnivanja Društva, 2003. godine.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo