Maslina je resala i počela cvjetati


16.05.2023.
1684739155523.jpg 1684739155489.jpg

Na nekim lokalitetima maslina je resala, dok je na drugim, već počela da cvjeta. Kiša, koja je do sada obilno padala i niske temperature koje su pratile padavine, malo je usporila proces. Obilne padavine, u periodu kada se svi cvjetovi otvore, mogle bi uticati na oprašivanje.

Cvjetanje masline, naročito ako je obilno, uvijek probudi nadu maslinara da će biti dobar rod u tekućoj godini. Međutim, ako vremenske prilike ne budu povoljne, u vrijeme kada se cvjetovi otvore i počne oprašivanje, veliki je rizik da će veći dio svjetova ostati neoprašen, a broj formiranih plodova biće manji od očekivanog.
Naravno ovo ne zavisi samo od vremenskih uslova, veći od osobine sorte, kondicionog i zdravstvenog stanja stabla, anatomske građe cvijeta i još mnogo drugih faktora, kao što su pravilno navodnjavanje i đubrenje, sprovođenje agrotehnike i upotreba sredstava za zaštitu, u periodu od berbe do novog biološkog ciklusa.
Redovna rezidba, čišćenje maslinjaka, zaštita od gljivičnih oboljenja u jesen i u proljeće, svakako mogu doprinijeti odnosu negativnih i pozitivnih uslova za formiranje, diferencijaciju pupoljaka i cvjetanje. Dovoljno vlage u zemljištu u periodu prije kretanja vegetacije, pospješiće broj muških cvjetova, što direktno utiče na oplodnju.
Međutim, previsoke tempereture ili jake kiše i oluje u vrijeme cvjetanja, učiniće da cvjetovi ne budu oprašeni, zato što pri velikoj vlažnosti vazduha, polenov prah postaje težak i ne može se prenositi sa muških na ženske cvjetove.
Jalovost cvijeta, anomalije u njegovoj građi (nerazvijen tučak, slaba klijavost polena...) mogu dovesti do slabog oprašivanja. Preporuka je da se, uz blagovremeno i pravilno sprovođenje agrotehničkih mjera, nakon berbe koja je ranje obavljenja pa tako je maslini ostavljen duži period za pripremu za novi ciklus, preporučuju se i mjere koje utiču na održanje ploda. Tzv jalovost cvijeta, može se smanjiti upotrebom preparata (desetak dana prije i nekolio dana nakon cvjetanja) sa dodatkom mikroelemeata, naročito Bora.
U našim poljoprivrednim apotekama ima raznih preparata, raznih proizvođača i naziva. Olea fil i Bor olea fil, su neki od njih koje smo ranije mogli nabaviti.
Više puta smo pisali da se plod masline razvija se na vegetativnom porastu od prethodne sezone (prošlogodišnje grančice). Ako je prethodne godine rod bio obiman, što je preopteretilo stablo, razvoj cvasti na slabo razvijenom prošlogodišnjem izbojku, uglavnom će biti slab.
Pri tome i vitalnost cvjetova takođe zavisi od rodnosti stabla u prethodnim godinama, pa će i procenat zametanja ploda izražen na osnovu ukupnog  broja cvjetova ili cvasti biti značajno manji nakon rodne godine.
Dakle, ako je rod prethodne godine bio slab, to će ove godine doprinijeti boljem oprašivanju. Broj hladnih, zimskih dana sa temperaturama oko i ispod nule, takođe utiče na stvaranje cvjetnih pupoljaki paralelno ide sa opterećenjem stabla u prethodnoj godini. Stablima koja su obilato rodila prošle godine, trebaće i više vremena i više dana sa niskom temperaturom kako bi se diferencirao isti broj cjetnih pupoljaka u poređenju sa stablima koja su dala manje roda.
I sama veličina i funkcionalnost cvjetova zavise od obima prošlogodišnjeg roda, kao i od toga na kom su dijelu izbojka formirani. Oni na najbližem i najudaljenijem kraju grančice obično su manji od onih u sredini.
Cvjetovi masline uglavnom su, u većem ili manjem procentu (zavisno od osobine sorte) dvopolni tojest, imaju razvijene muške i ženske dijelove cvijeta. Međutim, mogu biti i hermafroditni ili potpuni. Nepotpuni cvjetovi koji su morfološki sterilni ili funkcionalno muški, otpadnu prvi, prije neoplođenih potpunih cvjetova. 
Ravnoteža između vegetativnog i generativnog porasta biljke postiže se, upravo, redovnom primjenom agrotehničkih mjera, u toku čitave godine.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo