Izabran novi predsjednik Društva maslinara Boka - Boka Kotorska


02.10.2023.Na jučerašnjoj sjednici Skupštine maslinara Boke Kotorske, održanoj u Tivtu, izabran je novi predsjednik Društva. Nakon dugogodišnjeg predsjednika, Obrada Mandića, ovu dobrovoljnu funkciju, vršiće dr Ivan Ilić. Pozdravljamo prethodnog i čestitamo novom predsjedniku!

Zaključak i odluke 
Zapisnik sa 20. Skupštine maslinara Boke Kotorske

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u prisustvu 40 članova čime je konstatovan kvorum Društva (Član 19 Statuta Društva, najmanje 20 članova), održana je izborna Skupština Maslinarskog društva "Boka".
U odsustvu predsjednika u ostavci, Obrada Mandića, sjednicu Skupštine tehnički je vodila Vesna Đukić, izvršni direktor. Pozdravivši skup, zahvalila je svima što su se odazvali u ovolikom broju, a naročito članici Miri Babić koja je došla iz Bara, Opštini Tivat za podršku koju pruža radu Društva, između ostalog i za održavanje naših skupova i svim članovima koji od osnivanja Društva, prate njegv rad.  
Pošto je objasnila da je održavanje ove Skupštine planirano za mjesec novembar kada bi Društvo obilježilo 20 godina postojanja i neprekinutog rada ali je, sticajem okolnosti, morala biti ranije održana zbog administrativnih problema u periodu u kome, već neko vrijeme nemamo predsjenika, dok se rješavala ostavka aktuelnog predsjednika i prijedlog za novog predsjednika, Vesne Đukić je predložila Radno predsjedništvo.
Usvojen je prijedlog :
1. Ivo Popović, najstariji član Uprave Društva, jedan od osnivača, u čijem je restoranu, davne 2003. godine donijeta Odluka o potrebi ujedinjenja nekoliko manjih društva maslinara sa Luštice, iz Tivta, Kotor i Grblja, na osnovu koje je Društvo osnovano u novembru 2003. godine.
2. Duško Mikijeljević, član Uprave i aktivan član Društva od osnivanja, iz Tivta.
Imenovani su pozvani da preuzmu obavezu.
Nakon toga, gospođa Đukić predlaže Dnevni red i poziva Skupštinu da glasa.
- Dnevni red je jednoglasno usvojen; nije bilo prijedloga za dopunu i izmjene.
Pristupilo se razmatranju i izjašnjavanju po svakoj tački Dnevnog reda.
1. tačka Dnevnog reda Skupštine: Izbor novog predsjednika Društva.
Prije nego što se pristupi razmatranju i izjašnjavanju o prijedlogu za izbor novog predsjednika Društva, Skupština treba da Usvoji ostavku predsjednika Obrada Mandića u pisanoj form, dostavljenu, ranije Upravnom odboru. Čita ostavku predsjednika.
   a) Jednoglasno je usvojena ostavka predsjednika Obrada Mandića (pročitana na sjednici) i on je razriješen dužnosti.
  b) Jednoglasno je usvojen prijedlog Uprave da se gospodinu Mandiću dodijeli priznanje za dugogodišnje, uspješno obavljanje funkcije predsjednika Društva. Plaketa će mu biti uručena, naknadno.
   c) Prijedlog Uprave za izbor dr Ivana Ilića za predsjednika Društva, za četvorogodišnji mandat, usvojen je većinom glasova: 35 za, 2 protiv (Dragica damjanović i Đorđije Ivetić) i 3 uzdržana. 

- Obrazloženje predloga dr Ivana Ilića za predsjednika Društv - Vesna Đukić:
Dr Ilija Moric, dugogodišnji član Uprave Društva, zbog svojih privatnih obaveza nije prihvatio, više puta ponuđeno mjesto predsjednika. Prijedlog dr Ivana ilića kao kandidata za predsjednika, dočekan je sa odobravanjem i jednoglasno je prihvaćen na Sjednici Upravnog odbora, održanoj 19.09.2023. kada je gospodin Ilić prihvatio kandidaturu. Donijeta je Odluka O.U. br.3.9/2023 da se odmah, pristupi pripremi  Skupštine Društvna na kojoj bi Društvo izabralo novog predsjednika. 

Dragica Damjanović i Đorđije Ivetić, glasali su protiv izbora Ivana Ilića za predsjednika, iz ličnih razloga. Poslije dužeg govora, gospođice Damjanović, Ivo Popović, najstariji član Uprave (jedan od osnivača Društva), zahtijeva od Vesne Đukć da pozove Skupštinu da se izjasni o 1. tački Dnevnog reda.

- Usvojen je prijedog Upravnog odbora za mjesto predsjednika i Ivan Ilić je izabran da u narednom mandatu, od 4 godine. 
Većinom glasova, 35 od 40 prisutnih članova, 3 uzdržana i 2 protiv, Odlukom Skupštine, br.1.1-10/2023, Ivan Ilić je stupio na mjesto predsjednika Društva.
Ova funkcija, kao i ostale u Upravi društva su dobrovoljne.
1. Odluka br. 1.1-10/2023 od 01.10.2023. godine, izabran je novi predsjednik Društva, Ivan Ilić - 35 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana  
               
2. Izvršena je ispravka imena Društva:
Odlukom br. 2.2-10/2023 Izvršena je ispravka u imenu Društva: Član 3 Stav 1, Ime Društva je: Maslinarsko društvao "Boka" - Boka Kotorska, mijenja se i glasi: Ime Društva je: Društvo maslinara "Boka" - Boka Kotorska
Obrazloženje: Pravopisna greška: Društvo čine maslinari, pa je potrebno pridev zamijeniti imenicom, zamijeniti mjesta riječima.

3. Izvještaj o radu Društva (narativni i finansijski):Finansijski iskaz (B.u. B.s.) 2022
Usvojen je Izvještaj o radu za prethodnu godinu. Dragica Damjanović je bila uzdržana
Usvojen je finansijski izvještaj za 2023. godinu - Dragica Damjanović je bila uzdržana
Usvojen je Plan rada (narativni i finansijski) za 2023. godinu - Dragica Damjanović je bila uzdržana

4. Pod tačkom razno, razgovaralo se o potrebama maslinara, bolestima masline i predavanjima koja na tu temu treba održavati redovno.
Bilo je riječi o obilježavanju 20 godina postojanja Društva, u novembru mjesecu ove godine, kao i o predstojećem forumu u organizaciji našeg Društva, kao završne aktivnosti u projektu COOPeR.

Nakon dvočasovnog rada, Skupština je zaključena, a članovi su nastavili druženje u holu Opštine, uz prigodan koktel.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo