Aktuelno


25.03.2014.Maslina u martu

Pregledom uzoraka maslininog lista, sa prvim lijepim danima, uočili smo rezultat napada maslinine pipe (Othiorrhynchus) na mladim listovima.

Udruženje raspolaže dovoljnim količinama Rinkotrapa, ekološkog sredstva za suzbijanje ove štetočine (cijena 25€/(2x)35m ili 1€/(2x)1m).

Pod pretpostavkom da smo izvršili sve potrebne radove na pripremi maslinjaka za novi godišnji ciklus, od prošle jeseni do sada: nađubrili, orezali, očistili maslinajke, uklonili i zapalili ili kompostirali odbačenu biljnu masu (ne mogu reći otpad) i zaštitili maslinjak od gljivičnih bolesti, redovni poslovi u održavanju maslinjaka predstavljaće nam zadovoljstvo.

Obaveza svakog maslinara trebalo bi da bude redovni obilazak maslinjaka, a to znači makar jednom u petnaest dana, pregled i evidentiranje nastalih promjena na stablima, listu, granama, deblu...

Uočimo li na uzorcima lista pojavu bolesti i štetočina, odmah preduzimamo mjere suzbijanja. Pod pretpostavkom da smo primjenili mjere zaštite, možemo očekivati manje štete, dok u slučaju da ništa nismo preduzeli u cilju prevencije, u trenutku uočavanja rezultata napada štetočina, manji su izgledi za efikasnost preduzetih mjera.

Proljećno toplo vrijeme, budi prirodu, pa prema tome i sve one korisne i štetne organizme. Na mladim maslinama,posebno onim, podignutim na krčevinama, blizu šuma i kamenjara, uočili smo značajan napad maslinine pipe (Othyorrinchus) koja je izgrizla po obodu, veliki broj mladih listova. Štete, u slučaju izizetno jakog napada, mogu se ogledati u smanjenju površine lista, smanjenoj fotosintezi, i usporenom porastu biljke.  

Kontaktne i želučane insekticide, na primjer one na bazi deltametrina, naši maslinari rijeđe koriste jer bi štetočina trebalo da pojede mnogo lisne mase do uginuća, pa bi ovo ulaganje bilo nesvrsishodno. Mi uvijek preporučujemo ekološku zaštitu kada i gdje god je moguće, u ovom slučaju, upotrebu Rinkotrap traka, koje se jednostavno postavljaju i traju najmanje dvije godine.

Mlade masline, sladak zalogaj za pipu

 Rinko trap

Rinko trap Rinko trap  

Rinko trap Mladi maslinjak

Način upotrebe:

Deblo se omota bijelom vunastom trakom i na sredini veže nekim rastegljivim koncem (npr: za vezanje pamidora). Traka se presavije na dolje i kao kišobran sprečava kretanje štetočine koja inače ne leti već se uspuže uz deblo (noću). Zapetljana u vunastu traku ona ostaje zarobljena, pa tu ugine nakon nekog vremena.

Napomena: Traka je širine oko 20cm. Sječe se na komade prema debljini debla, a može se razdvojiti po sredini i dobiti dvije od jedne, tako da se (obavezno), na isti način, obmota i podupirač (kolac) koji učvršćuje stablo.         

Važno: Neophodno je površinu ispod i oko masline držati uredno: obrađeno, bez korova, kako najniže grane ne bi došle u dodir sa štetočinama koje žive u ovoj sredini i gljivicama iz vlažnog korova.

Đubrenje:Prema našim saznanjima, većina naših maslinara sprovela je đubrenje stajnjakom i/ili neorganskim đubrivima, kao i zaštitu nakon rezidbe, preparatima na bazi bakra.

Mlade masline, u komercijalnoj proizvodnji, đubrili smo zavisno od starosti i kondicionog stanja stabala kao i od potreba zemljišta za određenim elementima (svake treće-četvrte godine stajnjakom i/ili, svake godine mineralnim đubrivima N;P:K formulacije, u zavisnosti od tipa zemljišta i navedenih potreba).

Iz tog razloga, kao prvi korak prije formiramiranja zasada, preporučivali smo našim maslinarima, ali i ostalim poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom voćarskih i povrtarskih kultura, da izvrše osnovnu agrohemijsku analizu zemljišnog uzorka, koja će pokazati stanje i potrebe zemljišta, a stručnjaci Biotehničkog fakulteta za zemljište i đubriva, uputiće korisnicima ove usluge rezultat analize i zavisno od kulture planirane za sadnju, preporuku za dalje postupanje u cilju poboljšanja fizičko-hemijskih osobina zemljišta i postizanja boljih prinosa.

Kada je u pitanju zaštita, opet iz razgovora sa maslinarima zaključujemo da je većina njih izvršila prvu zaštitu mineralnim uljima (fungicid i pesticid) a naročito važno za naše uslove (gusti zasadi, neadekvatno održavani, vlaga i visoke temperature...) kao mjeru borbe protiv gljivičnih bolesti kao što su paunovo oko, čađavica...

Zaštitu primjenjujemo u jesen odmah nakon berbe i u proljeće (krajem januara i početkom februara) fungicidima na bazi bakra (Cuprablau Z WP, Champion WP,Kocide DF i dr.) u propisanim koncentracijama (1-1,5%).

Posebno važno je jesenje prskanje ali ni prevencija nije ništa manje važna: pravilna rezidba radi postizanja optimalne prozračnosti krošnje , čime se smanjuju povoljni uslovi za razvoj štetočina i bolesti.

Redovna obrada tla, suzbijanje korova izbor odgovarajućih sorti, otpornijih na gljivične bolesti takođe će doprinijeti efikasnosti borbe za zdravlje naših maslina. 

Sa prvim proljećnim danima mnogi su nam se maslinari žalili na maslovno opadanje lista, naročito u donjem dijelu stabla.

Jedan broj njih tu pojavu ne dovodi u vezu sa razvojem paunovog oka jer, kako kažu, nema drugih simptoma (fiziološko žutilo, karakteristične fleke...) pa smo preuzeli na sebe odgovornost da potražimo odgovor stručnjaka, o čemu ćemo posebno objaviti tekst.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo