Potencijal maslinarstva kao razvojne poljoprivredne djelatnosti


16.03.2023.

U Mostaru je, 09.03.2023. godine, održana konferencija "Potencijal maslinarstva kao razvojne poljoprivredne djelatnosti" u organizaciji Privredne Gospodarske komore Federacije BIH /GKFBIH. Prisustvovalo je više od 60 ljudi. 12 učesnika Iz Crne Gore, među kojima predstavnici Opština Kotor i Tivat, naučnih institucija, preduzetnika, maslinara... 
Partneri su predstavili je svoje aktivnosti u projektu. Aktlvnostl Maslinarskog društvaBoka, partnera 5 u projektu COOPer, predstavila je Vesna Dukić.
Dordije lvetić, član Maslinarskg društva Boka, jedan od više od četrdeset stejkholdera, upisan u Bazu podataka COopeR, učestvovao je u panel diskusisji "Razgovor s povodom" pored još dvojice istaknutih maslinara, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni su predstavili svoju proizvodnju, razgovarali o izazovima u maslinarstvu, buducnosti i očekivanjima od lokalnih i drzavnih vlasti na razvojnom putu ove privredne grane. On je, takode, dao izjavu za medije.
Prof. dr Biljana Lazović sa Biotehnickog fakulteta, Univerzitreta Crne Gore, učestvovala je u panel
diskusiji o stanju, mogućnostima i budućnosti maslinarstva na ovim prostorima, pored prof. dr Slavka
Perice, Erine Lasić iz P/GKFBIH i Bojana Spasojevića, iz Opštine Mostar.
Nakon zajedničkog ručka, učesnici su posjetili Centar za maslinarstvo, glavnu isporučevinu projekta,
koji se nalazi nedaleko od Hotela Buna.

V.Đ.
P.S. Ako prolazite tuda, preporučujemo hotel Bunu, kao odlično mjesto za odmor.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo