Margaronija - jasminov moljac


10.08.2023.Iz razgovora s maslinarima, zaključujemo da je Margaronija (maslinin moljac) prisutna u našim mladim zasadima masline. 
Redovna rezidba i uravnotežena gnojidba, ograničavaju broj novih izdanaka i smanjuje rizik od velike zaraze. Naročitu pažnju treba obratiti u mladim zasadima. Suzbija se preparatima na bazi dimetoata.

Leptiri izlijeću u proljeće. Ženke polažu 3-5 jaja na naličju lista uzduž glavnog nerva. Tek izišle larve "zapredaju" svilenkaste niti koje ih štite. Hrane se vrhovima mladih listova i mogu nanijeti veliku štetu mladim stablima, koja zbog gubitka lisne mase, sporije napreduju.
Larve imaju četiri razvojna stadijuma i mogu potpuno uništiti vršne listiće, a kod jakog napada i mlade plodove. 
M. Unionalis ima 4-5 generacija godišnje, a pojedine se generacije preklapaju.
Preparati na bazi cipermetrina koji se primjenjuje u koncentraciji od 0,008 do 0,01% (8 do 10 ml na 100l vode), najviše dva puta u razmaku od najmanje 10 dana.
Sredstvo se primjenjuje isključivo nakon uočavanja štetočine i samo za tretiranje stabala koja nisu u rodu.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo