Program

Nastojanje (vizija) Društva je povratak Boke maslini i masline Boki.
Uloga (misija) Društva je podsticanje, organizovanje, pomoć i učešće u ostvarenju
(osnovnog) cilja Društva - obnove, očuvanja i razvoja maslinarstva u Boki Kotorskoj.

 

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i zadaci – djelatnost Društva:

 • Obnova maslinarstva u Boki Kotorskoj, kao hitan i prioritetan zadatak. 

 • Stalna potpora članovima Društva u obnovi, uzgoju, preradi i plasmanu maslina i proizvoda od maslina. 

 • Unapređenje informisanja, obrazovanja, uslova rada i života članova Društva. 

 • Organizovanje posredovanja, zastupanja i zaštite za članove Društva. 

 • Organizovanje naučnih i stručnih skupova, savjetovanja i predavanja iz oblasti interesovanja i djelovanja Društva. 

 • Organizovanje naučnih i drugih istraživanja i objavljivanje rezultata istraživanja. 

 • Saradnja sa društvima, institucijama i ekspertima u zemlji i inostranstvu, sa srodnom oblasti interesovanja i djelovanja. 

 • Učestvovanje u podizanju i održavanju oglednog maslinjaka i pogona za preradu maslina. 

 • Osnivanje Maslinarske zbirke (baza podataka – evidencije i katastar maslina, dokumentacija - arhiv, biblioteka, stručna literatura, predmeti i dr) uz stručno i savremeno upravljanje, računarsku obradu podataka, korišćenje i zaštitu. 

 • Prikupljanje i obrada arhivske građe, postojeće dokumentacije i predmeta o bokeškom maslinarstvu. 

 • Učestvovanje u izradi odn. doradi planske, urbanističke i projektne dokumentacije za prostor Boke Kotorske, iz oblasti maslinarstva. 

 • Učestvovanje u izradi projektnih zadataka i projekata obnove odn. rekonstrukcije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sela Boke – graditeljskog i prirodnog nasljeđa. 

 • Učestvovanje u obnovi i zaštiti graditeljskog i prirodnog nasljeđa Boke, popravci posljedica i sprečavanju stihijske (divlje) gradnje i upropaštavanja prostora. 

 • Podrška i učešće u održivom (trajnom) razvoju Boke – razvoju s dušom.

 • Unapređenje međuljudskih odnosa

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo