Izvještaji

Deveta Skupština M.D.''Boka'',  održana u nedjelju 12.maja 2013.godine u Tivtu, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Članovi i šira javnost, ranije su obaviješteni o održavanju Skupštine. Upućen im je poziv putem mejla, telefonom, preko sredstava javnog informisanja i plakata.

Svim članovima koji koriste internet komunikaciju, blagovremeno je dostavljen materijal za Skupštinu: Poziv, Dnevni red, Izvještaj o Radu u 2012. (narativni i finansijski), Plan rada za 2013.godnu, kao i Zapisnik sa prethodne Skupštine. Isti materijal u štampanoj formi, svima je bio dostupan na samoj skupštini.

U prisustvu četrdesettroje upisanih, troje neupisanih i dvoje predstavnika medija, Skupštinu je otvorio i vodio Obrad Mandić, predsjenik Društva, kome je ovo  drugi mandat.

Nakon pozdravnog govora predložio je Radno predsjedništvo i Dnevni red, koji su jednoglasno usvojeni, nakon čega se pristupilo razmatranju i usvajanju pojedinačnih tačaka Dnevnog reda.

1. Izvještaj o radu (narativni) za 2012.godinu- podnijela Vesna Đukić, izvršni direktor- Jednoglasno usvojen

2. Finansijski izvještaj za 2012.godinu- podnio Krsto Bošković, potpredsjednik Društva- Jednoglasno usvojen

3. Plan rada za 2013.godinu- podnio Ilija Moric, član Upravnog odbora Društva- Jednoglasno usvojen

-Usvojen je predlog Mirković dr.Ivana da se za člana Radne grupe (pri Ministarstvu poljoprivrede) za izradu Nacrta Zakona o maslinarstvu, imenuje neko od članova Organa Društva, iz poljoprivredne struke.

Obratili su se skupu:

-Prof.dr.Ranko Popović sa Biotehničkog fakulteta u Podgorici inaš stručni saradnik,pohvalio je rad Društva, uporedio sa radom drugih udruženja i ukazao na sve težu situaciju u kojoj se odvijajau naše aktivnosti.

-Anđelko Stjepčević-bivši član Upravnog odbora Društva  složio se da je rad Društva bio uspješan, ali je naglasio da je Zavičajno-kulturno udruženje ,,Napredak'' iz Gornje Lastve u Tivtu, učinilo isto tako mnogo, ako ne i više, za promociju turizma i sela.

Nesumnjivo, rad Zavičajno-kulturnog udruženja Napredak iz Gornje Lastve, jeste za svaku pohvalu, ali Skupština je bila naša i svakako posvećena izvještajima o našem radu, a druga udruženja pomenuli smo kao dobre saradnike.

Po završetku radnog dijela Skupštine, na kome se pod tačkom razno, razgovaralo i o nabavci materijala i opreme zamaslinarstvo: Ekotrap,mreže, sudovi, mašine, ambalaža za flaširanje, učešću na manifestacijama i organizovanju istih, organizovanju studijskih posjeta maslinarima u okruženju radi upoznavanja sa primjerima dobre prakse, naplati dugovanja za članarinu i mašine, jačanju saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim samoupravama, kao i o poteškoćama sa kojima se Društvo susreće ... u holu Opštine,okupljeni su nastavili razgovor uz prigodno posluženje koje je organizovala Opština Tivat.

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo